ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ

     ΟΧΗΜΑΤΩΝ

       ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ

              Ι.Κ.Τ.Ε.Ο

                  ΜΕ

             ΠΡΟΤΥΠΟ

 

 

AUTHORISED

    VEHICLE

   TEHNICAL

 INSPECTION

     CENTER

        M.O.T

 
           
     Αγαπητέ οδηγέ!

Είναι γεγονός ότι πλέον η επιθέωρηση των οχημάτων αποτελεί υποχρέωση  όλων ανεξαιρέτως , εφόσον είναι υποχρεωτική με βάση την νέα νομοθεσία περί Οδικής Ασφάλειας. Ταυτόχρονα, συνεισφέρει και στη δική σας ασφάλεια και προστασία.

 

     Dear Driver!

The fact is that vehicle Mechanical Inspections (M.O.T) are now part of our lives and obligatory under new Road Trafic Regulations, contributing to our safety and that of others.

 

 
   Εσείς αποφασίζετε

            εμείς  

  αναλαμβανουμε!!!

Η ζωή ενός σύγχρονου ανθρώπου είναι γεμάτη  υποχρεώσεις και τρεχάματα και το πιο βασικό, ο χρόνος σας είναι πολύτίμος.

Εσείς ασχοληθείτε με τα υπόλοιπα, την επιθεώρηση του οχήματος σας αναθέστε την σ' εμάς. Για δική σας ευκολία, αναλαμβάνουμε  την παραλαβή του οχήματος  σας για επιθεώρηση και την επιστροφή του στο δικό σας χώρο με απόλυτη ασφάλεια.       

 

 

 

 

 

 

                                            

  When You decide - We're by your side!!!

Modern day life has its demands and obigations and knowing your time is valuable, we undertake to safely collect,

inspect and deliver your vehicle to you, wherever you are in Limassol!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Call us daily, weekends and Bank

                        Holidays; on

 

         tel:+35799724888,+35725877794

                    Fax:+35725877795

 

                 for any further information

                 or to book an appointment!!

 

             email:automind@cytanet.com.cy

  Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά, τα

 Σαββατοκύριακα και τις  Δημόσιες Αργίες

 

                 Τηλ:99724888,25877794

                         Φαξ:25877795

 

                ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

                       ΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΑ!!

 

        email:automind@cytanet.com.cy