ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959 το οποίο συνεστήθη από το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α 1955-59 και τους Συνδέσμους Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α 1955-1959, με απώτερο στόχο τη διαιώνιση και στο μέλλον των προσπαθειών τους για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του επικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α 1955-59, δημιούργησε δύο σειρές εκδόσεων:
- Α' Πηγές και βοηθήματα για τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. και
- Β' Ελληνικά Γράμματα και Πολιτισμός.

Ι) Στη σειρά Α' Πηγές και βοηθήματα για τον Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. εκδόθηκαν τα πιο κάτω βιβλία:

α) "Εγερτήριο Σάλπισμα", που περιλαμβάνει όλα τα παράνομα περιοδικά που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια του Αγώνα με τον ίδιο τίτλο.
Πωλείται προς ΛΚ20 τον τόμο.

β) "Σύντομη Ιστορία του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959", στο οποίο εκτίθενται με συντομία τα σημαντικότερα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα του Αγώνα της ΕΟΚΑ.
Πωλείται προς ΛΚ4,00 έκαστο.

γ) "A BRIEF HISTORY OF THE LIBERATION STRUGGLE OF EOKA 1955-1959". Πρόκειται για την αγγλική έκδοση της "Σύντομης Ιστορίας του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959" του Ανδρέα Βαρνάβα, σε μετάφραση κ. Φίλιππου Φιλιππίδη.
Πωλείται προς ΛΚ4,00 έκαστο.

δ) "BREVE HISTORIA DE LA LUCHA DE LA LIBERATION DE LA EOKA 1955-1959". Πρόκειται για την ισπανική έκδοση της "Σύντομης Ιστορίας του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959" του Ανδρέα Βαρνάβα, σε μετάφραση Eva Latorre Broto.
Πωλείται προς ΛΚ4,00 έκαστο.

ε) "Ιστορία του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959".
Πρόκειται για μία εκτενή και εμπεριστατωμένη καταγραφή της Ιστορίας του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 η οποία συμπληρώνει ένα μεγάλο κενό αναφορικά με τον επικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.
Πωλείται προς ΛΚ15,00 έκαστο.

ΙΙ) Στη σειρά Β' Ελληνικά Γράμματα και Πολιτισμός εκδόθηκαν τα πιο κάτω βιβλία:

α) "Η Οικουμενική Διάσταση της Ελληνικής Γλώσσας". Πρόκειται για μία μελέτη του Ελλαδίτη ερευνητή κ. Αριστείδη Ε. Κωνσταντινίδη, για την επίδραση και την προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην αγγλική και την επιστημονική ορολογία.
Πωλείται προς ΛΚ0,50 έκαστο.

β) "Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ στην Ελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου".
Πρόκειται για μια σειρά διαλέξεων που διοργάνωσε το ΣΙΜΑΕ και το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (από τον Απρίλιο του 1998 μέχρι το Μάρτιο του 2000). Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη, στο Α΄μέρος περιλαμβάνονται διαλέξεις και άλλα κείμενα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ στην Ελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου και στο Β΄μέρος περιλαμβάνει Ανθολόγηση της Λαϊκής Κυπριακής ποίησης για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, την οποία έκανε ο κ. Κωσταντίνος Γιαγκουλλής.
Πωλείται προς ΛΚ10,00 έκαστο.

ΙΙΙ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Πρόκειται για περιορισμένο αριθμό ασημένιων και χρυσών αναμνηστικών μεταλλίων τα οποία εκδόθηκαν με την ευκαιρία των σαράντα χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την είσοδό μας στη νέα χιλιετία.
Η έκδοση αποτελείται από 1300 χρυσά και 1000 ασημένια υποδειγματικά μετάλλια, σε πολυτελή θήκη.
  Διάμετρος Βάρος Τιμή
Χρυσό 22,05 χιλιοστά 7,9881 γραμμάρια ΛΚ115,00
Ασημένιο 50,00 χιλιοστά 60,00 γραμμάρια ΛΚ35,00

Το σχέδιο της εμπρόσθιας όψης των μεταλλίων απεικονίζει σύνθεση με υψωμένα χέρια, που χαιρετούν τη λευτεριά με τον ερχομό του 21ου αιώνα, εκατέρωθεν φυτού δάφνης, που συμβολίζει την ελεύθερη ζωή που αναδύθηκε από τους τάφους και τις θυσίες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 1955-1959, όπως λάμπει κάτω από το φέγγος της Αλήθειας. Η οπίσθια όψη απεικονίζει σύνθεση φυτού δάφνης, σύμβολο θεμελίωσης πριν σαράντα χρόνια της ελευθερίας της Κύπρου στον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, κάτω από το φέγγος της Αλήθειας. Παρεμβάλλονται επίσης οι επιγραφές "Χαιρετισμός στη Λευτεριά", "ΚΥΠΡΟΣ 2000", και ''ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955-1959".

Τα σχέδια φιλοτέχνησε ο Άντης Ιωαννίδης.


  Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας ste_sav@hotmail.com - ΙΔ.Α.Α.Ε. © 2003
Κεντρική Σελίδα